Info voor patiënten

  Werking van de praktijk

U kan steeds telefonisch of elektronisch een afspraak maken.

Bij dokter Nuyts kan u op maandag, dinsdag en woensdag naar de vrije consultatie komen de uren zijn als volgt :

maandag: 8.30

dinsdag: 14.30

woensdag: 8.30 en 14.30

U kan ook voor deze sloten bellen vanaf 9.00, indien er nog plaats is krijgt u een uur toegewezen waarop wij u verwachten op de praktijk.  Dit om te voorkomen dat u te lang moet wachten in de wachtzaal.

In de namiddag geldt dezelfde regeling. U kan zich inschrijven vanaf 14.30 op het secretariaat. Telefonisch kunnen wij u een uur toewijzen vanaf 15.00.

( De vrije raadplegingen gelden nog enkel voor dokter Nuyts) 

Voor niet dringende afspraken kan u steeds het secretariaat bereiken of uw afspraak online maken.

De online-agenda zal steeds uw identiteit controleren. Dit in kader van de nieuwe privacy wet.

Vanaf 01/10/2019 kunnen wij geen nieuwe patiënten meer opvolgen.  

Telefonisch contact met de dokter

Je kan één van de dokters steeds bereiken in de voormiddag tussen 10.00 en 12.00, in de namiddag tussen 16.00 en 19.00.

Indien u voorschriften nodig heeft dient u een afspraak te maken bij uw huisarts. We schrijven geen voorschriften meer voor zonder consultaties.

Huisbezoeken

We doen allemaal huisbezoeken, echter deze zijn enkel en alleen gereserveerd voor patiënten die in de onmogelijkheid zijn om tot op onze praktijk te komen.

Huisbezoeken kan u voor 10.00 aanvragen en zullen gepland worden naarmate de agenda van de artsen dit toelaat.

Wij kunnen u nog steeds het beste helpen tijdens de raadplegingen of consultaties op de praktijk.

Ophalen van voorschriften en brieven.

Elke dag tussen 8.30 en 12.00 en tussen 14.30 en 16.30 kan u hiervoor terecht op het secretariaat.

Voorschriften kunnen niet meer telefonisch worden aangevraagd. U dient hiervoor een afspraak te maken bij uw huisarts.

Niet opdagen op afspraken

Helaas worden wij relatief vaak geconfronteerd met patiënten die niet op hun afspraak verschijnen. Vanaf nu zullen wij telkens bij niet verwittigen en ook niet opdagen op de afspraak een administratieve ‚boete’ aanrekenen van 5 euro.

Dit bedrag dient u zelf te betalen, en wordt ook niet terug betaald door de mutualiteit.

Als u niet opdaagt kunnen wij op dat moment niemand  anders in de plaats verder helpen.

Het bedrag van deze administratieve ‚boete’ wordt integraal gestort aan een medisch goed doel. Voor het jaar 2018 is dit het ‘Kinderkankerfonds.’

Wachtdienst

Tijdens de week kan u vanaf 19.00 tot en met 8.00 terecht bij de dokter van wacht op het nummer 0900/10.512.

Tijdens het weekend kan u zonder afspraak terecht op de wachtpost, gelegen te Lange Leemstraat 187. Telefonisch kan u steeds de dokter van wacht bereiken op het gekende wachtnummer: 0900/10.512.